Fietsen in een Jaargetij / Ronand Valstar

Dichter vanaf zijn 15e, debutant op zijn 56e. Gedichten om te beleven!
Plaatst u eens beide handen, vingers en duim toegespitst, horizontaal tegen elkaar. Beweeg dan, langzaam uitspreidend, de handen van elkaar en vervolgens weer toespitsend naar elkaar toe. Ziedaar, een van de grotere 'levensbewegingen'. Denk b.v. aan hartenkloppen, ademhalen, geboorte-groei-dood, eb en vloed. Daarom is met de vormgeving van de bundel gekozen om op de pagina-buitenzijde de titel van ieder gedicht te plaatsen, terwijl het gedicht 'doorschemert'. Vanuit de bindzijde de dubbelgevouwen pagina uitslaand kan men dan de poëzie beleven.

Ronand verblijft regelmatig op één der waddeneilanden;
hij dicht hen een bron van leven toe.

Zijn gedichten zijn er even.
Soms keren zij terug
als een trekvogel
met geluk.

Ronand is gehuwd met Trudy Kolenberg en zij heeft de afbeelding op de omslag gemaakt.
Zowel de vormgeving als de inhoud van deze bundel is van klassieke schoonheid en blijft door alle tijden heen prachtig.

Eerste druk, november 2009
ISBN: 9789080576841
Nur: 373
Gedichten

U kunt de uitgave bestellen tegen betaling van 17,50, plus 3,84 porto voor verzending.
Wanneer u de bundel wilt bestellen kunt u contact opnemen door een E-mail te sturen aan Sabine van Voorn, Adverbum@telfort.nl    Ronand-V (37K)